!

Föreningen stridsvagn S

Föreningen stridsvagn S bildades vid ett konstitutionerande möte på Örnhult 2002.09.12. En interimsstyrelse valdes och verkade intill ett första utlyst styrelsemöte skedde. För 2016 ser styrelsen ut så här:


  • Ordförande - Åke Mårdh

  • Vice ordförande -

  • Skattmästare - Curt Holm

  • Sekreterare - Roland Carlqvist

  • Ledamot - Ingvar Carlsson

  • Ledamot - Håkan Hallgren

  • Ledamot - Kent Connedal

  • Web - Mattias Brehag


Verksamhetsorgan
Föreningen är en oberoende intresseförening där medlemmarna verkar för att behålla kunskapen, dokumentationen och historien om Stridsvagn S (Strv103) som en viktig del i Svensk Försvarshistoria.

Föreningen skall verka genom:
  • Föreningsmöten

  • StyrelsemötenFöreningens ändamål
- dokumenterar Stridsvagn S från start till avveckling och bibehåller Stridsvagn S som en väsentlig del av Svensk försvarshistoria.
- sprider information om Stridsvagn S, genomför studiebesök vid förband, industrier och muséer.Som medlemmar hälsas du som är intresserad välkommen.
Om du vill bli medlem i föreningen och på detta sätt medverka till att upprätthålla minnet av och kunskaperna om vår svenska Stridsvagn S, anmäl dig genom att betala in årsavgiften 150 kronor på postgirokonto 39 55 38-2, eller betala direkt till någon av styrelsens medlemmar. Glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer på postgirotalongen, och gärna epostadress!


Ladda ner infoblad i .pdf-format här!
__________