Vinterhälsningar och information från Styrelsen december 2021

 

Hej alla S-vagnsvänner!

Det gick två år och två månader mellan föreningens styrelsemöten på grund av pandemin. Dessutom två inställda årsmöten 2020 och 2021. Men nu har vi haft ett styrelsemöte den 30-de november, på Markverkstaden i Skövde. Det var ett mycket bra, och innehållsrikt möte, med bra beslut.

Under de två år som snart gått, har verksamheten vilat, men under hösten, har del av styrelsen genomfört ett möte, med representanter från Svensk Pansarhistorisk Förening SPHF. De planerar och förbereder utgivandet av en bok om Stridsvagn 103.

SPHF har förstått att vi har unika dokument med historiskt värde, och som ger en inblick, i de många områden, som detta jätteprojekt omfattar. Mötet med SPHF kommer att följas upp genom att de kommer till nästa styrelsemöte som är planerat till april nästa år, och där inför styrelsen framlägga de samarbetsplaner de har.

Del av styrelsen har också haft möte med föreståndaren för Garnisonsmuseet i Axvall.

När vi är klara med digitaliseringen av arkivmaterialet har museet erbjudit sig att ta hand om detta, och arkivera det, för framtiden.  Vid kommande årsmöte kommer styrelsen lägga fram ett förslag där vårt arkivmaterial placeras på Garnisonsmuseet i Axvall.

Nu går vi mot slutet av detta år, och arbetet med arkivdokumenten har också legat nere under detta år, men vi hoppas kunna slutföra det under nästa år.

Vi kämpar på som man säger.

 

Årsavgiften är vilande till och med första halvåret 2022 men vi påminner om föreningens bankgiro och swishnummer.

Bankgironummer 5318-2671

Swishnummer 123 267 6336

 

Styrelsen ser fram emot och planerar för ett årsmöte på Villingsberg i augusti 2022.

 

Härmed vill styrelsen tacka för det gångna året och tillönska er alla

En God Jul och Ett Gott Nytt År!

 

 

Styrelsen genom Ordf.

 

 

Hemsidan är under omorganisering och återlansering sker inom kort. Följ gärna föreningen på Twitter!

twitter.com/S_Tank //Webmaster

FÖRENINGEN STRIDSVAGN S