Sammanfattning av hösten 2022 och Jul och Nyårshälsningar.

Årsmötet i augusti på Villingsberg, var startskottet för föreningsverksamheten efter pandemiuppehållet, kan man säga. Verkligen skönt att återgå till det normala.

 

Årsmötet

Det var ett möte med intressanta studiebesök och fin samvaro trots att förläggningen strulade

till att börja med, men det löstes till allas belåtenhet verkade det som. Första kvällen blev dramatisk då Sten förevisade vagnen, som tur var inomhus, när Åskguden Tor på allvar visade naturens krafter på nära håll.

God mat och ett fint 20-årsjubileum i Herrgården, gav den gemenskap som är föreningens samlande innebörd, vid våra träffar.

Besluten på årsmötet att lägga ut filmen på YouTube och att delta i Pansardagen på P4 var

tydligen rätt i tiden, för detta blev succé kan man säga.

 

S-vagnsfilmen

Filmen lades ut i september och har hittills setts av 43 000 besökare.

Leif Croona är helt lyrisk över det stora intresset, och slår alla andra filmer som han gjort,

och som ligger ute på You Tube.

Han tror att 50 000 nivån snart passeras. Han hälsar också till er alla.

 

Pansardagen

Det andra beslutet, att delta på Pansardagen vid Skaraborgs Regemente, den 8 okt. blev en stor framgång, för föreningen.

Liknande medverkan i officiella sammanhang har vi ju inte haft direkt tidigare, så vi var ju inte så vana, men det gick strålande, genom gott samarbete på alla plan.

Partytälttaket med sidor baktill gav en fin inramning till dragplåstren, Sten Engströms

S-vagnsmodell, som vi är mycket bekanta med, samt Erik Wikanders modell/39 i skala 1:6.

Erik Wikander körde sin modell lite då och då, och gav stor uppmärksamhet, bland alla åldrar. Sten körde sin modell under sista timman, övrig tid var den en imponerande konstruktion, som drog till sig beundrande blickar, och kommentarer, av stora mått.

Baktill som fond, hade vi satt upp bilderna på museivagnarna världen över på stora skivor, och Föreningens logga, S-vagnen från sidan, hängde centralt emellan.

Det stora intresset som visades, med Ca.6000 besökare gjorde att vi hade många som stannade

till, hos oss.

Som kronan på verket, kom Hans Majestät, Kung Karl den 16-e Gustaf, med adjutant, samt Regementschefen Stefan Pettersson och stannade till hos oss, så att vi fick berätta om föreningens verksamhet, och Sten visa sin modell som imponerade på alla besökare.

 

Möte med Regementschefen P4

Den 16 nov. var vi sex st. medlemmar som hade ett möte med Överste Stefan Pettersson i kanslihuset på P4 och informerade om föreningen, och han gav oss information om förbandets verksamhet.

 

Arkivverksamhet

Under hösten har Ingvar Carlsson och Leif Knutsson fortsatt arbetet med underlaget till hur Strv S togs fram, tillverkades, användes samt slutligen avvecklades under tiden 1955 – 2000. Dokumentationen finns nu strukturerad och är inne i den slutliga utformningen som kommer att vara klar under våren 2023.

 

Volvos dokument

I november har dokumenten från Volvos arkiv återlämnats till Volvomuseet i Göteborg

 

Inför 2023

Styrelsen har inte haft något höstmöte, utan planerar att träffas till våren, mars/april.

Klura lite på plats för årsmötet. Förslag mottas tacksamt.

 

Från oss alla till er alla En God Jul o Ett Gott Nytt År.

 

Styrelsen genom Ordf.

 

 

Följ gärna föreningen på Twitter!

twitter.com/S_Tank //Webmaster

FÖRENINGEN STRIDSVAGN S

Strv103