!

Sommarhälsning och Föreningsinformation år 2020


 Webmaster    23 Jul : 09:29
 None    Nyheter

Att inget är sig likt detta år, det kan vi alla konstatera, när många av oss föreningsmedlemmar, sitter i karantän och begrundar covid-19 pandemin.

Att inget är sig likt detta år, det kan vi alla konstatera, när många av oss föreningsmedlemmar, sitter i karantän och begrundar covid-19 pandemin.
Detta har ju ruskat om hela världen, och så även vår verksamhet.

Föreningsstyrelsen var kallad till möte i slutet av mars, för att besluta om plats och program för årets årsmöte, med som vanligt intressanta studiebesök.
Men styrelsemötet inställdes, och sedan dess har vår verksamhet varit vilande.

Med den osäkerhet som råder, om hur fortsättningen på sommaren, och sedan hösten kommer att bli, så har styrelsen kommit fram till, att låta verksamheten vila resten av året. Vår verksamhet upptas, förhoppningsvis till våren 2021.

Detta innebär att utgifterna inte blir som vanligt, och därför har styrelsen beslutat att inte ta ut någon medlemsavgift för 2020-2021. Vi har ju räkenskapsår juli 2020 till juni 2021, och de som redan hunnit betala nu i sommar får tillgodoräkna sig det för nästa år.

Vår historieskrivning och digitalisering av arkivmaterialet, hade kommit så långt, så vi trodde vi skulle komma i mål med det arbetet under året, men så icke.
Ingvar C o Leif K har dock i viss utsträckning jobbat på hemmabasis.

Styrelsen ser nu fram emot att kunna återuppta arbetet i föreningen så snart som möjligt, och till dess önskar vi er alla, en god fortsättning på sommaren, och resten av året, "sum inte ble sum det sulle" som Västgöten säger.

Varma vänliga sommarhälsningar!

Styrelsen
News Categories

0 Comments